loading...

HÖSTEN 2020
ATELJÉ MED BLOM
WORKSHOPS

För Barn /Ungdomar 8-16 år

Med lust och nyfikenhet har vi roligt tillsammans.
Vi bekantar oss med utvalda verk/konstnärer och 
arbetar vidare på givet tema i olika tekniker och material.
Teckning, måleri & tredimensionellt skapande.
Gemensamma genomgångar & individuellt arbete
 under handledning av bildpedagog & konstnär Sigrid Ingela Blom.

Inga förkunskaper krävs!
Ta på oömma kläder!
Allt material ingår!

VALLENTUNA KULTURHUS
KREATIV VERKSTAD
ONS 19/8 2020
KL.10-12.30
550-/BARN

INFO. & ANMÄLAN & FRÅGOR:
www.blomjewellery.com
sigridingelablom@yahoo.se
070-458 44 44