SKEPPSBROTT
1-22 APRIL 2018
SIGRID INGELA BLOM
SOLO EXHIBITION
ÖSTERÅKERS KONSTHALL
LÄNSMANSGÅRDEN
SWEDEN

Om den Lilla Båten på det Stora Havet.
Om Haveri, Skeppsbrott och Uppbrott.
Om Längtan till en Lugn Hamn.

Länkar:
http://www.e-magin.se/latestpaper/brfrmg4r/paper/10#/paper/jrn310v7/20
http://osterakerskonsthall.se/?page_id=4000